• పాట: సుట్టంలా సూసి
  • లిరిసిస్ట్: శ్రీ హర్ష ఈమని
  • గాయకులు: అనురాగ్ కులకర్ణి
  • చిత్రం: గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి
  • సంగీత దర్శకుడు: యువన్ శంకర్ రాజా
  • సంవత్సరం: 2023
suutamula soosi song lyrics in telugu

అద్దాల ఓణిలా

ఆకాశవాణిలా

గోదారి గట్టుపై

మెరిసావు మణిలా

పెద్ధింటి దానిలా

బంగారు గనిలా

సూత్తానే నిన్నిలా

నా రెండు కన్నులా

కల ఉన్న కళ్ళకే కాటుకే ఏలా

మా వీధి వీధంతా దిష్టి కొట్టేలా

సన్నాయి మోతలా సందేళ పాటలా

సందల్లే తెచ్చావే నీలా

సుట్టంలా సూసి పోతలా

సుట్టేసుకోవే సీరలా

సక్కాని సంటివాడిలా

మ్ మ్ సేత్తానే నువ్ సెప్పిందలా

ఏ ఉత్తరాలు రాయలేను

నీకు తెలిసేలా

నా లచ్చనాలనన్ని

పూసగుచ్చేలా

ఏమౌతానంటే ఏది

సెప్పలేను వరుసలా

నీ పక్కనుండిపోతే

సాలులే ఇలా

సొట్టు గిన్నె మీద

సుత్తి పెట్టి కొట్టినట్టుగా

సుమారు కొట్టుకుందే

గుండె గట్టిగా

గంటకొక్కసారి గంట

కొట్టే గడియారమై

నిన్నే తలిసేలా

సుట్టంలా సూసి పోతలా

సుట్టేసుకోవే సీరలా

సక్కాని సంటివాడిలా

సేత్తానే నువ్ సెప్పిందలా

అద్దాల ఓణిలా

ఆకాశవాణిలా

గోదారి గట్టుపై

మెరిసావు మణిలా

పెద్ధింటి దానిలా

బంగారు గనిలా

సూత్తానే నిన్నిలా

నా రెండు కన్నులా

కల ఉన్న కళ్ళకే కాటుకే ఏలా

మా వీధి వీధంతా దిష్టి కొట్టేలా

సన్నాయి మోతలా సందేళ పాటలా

సందల్లే తెచ్చావే నీలా

సుట్టంలా సూసి పోతలా

సుట్టేసుకోవే సీరలా

సక్కాని సంటివాడిలా

సేత్తానే నువ్ సెప్పిందలా

మరిన్ని పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published