Home » గరుడ గమన తవ – శ్రీ మహావిష్ణు స్తోత్రం

గరుడ గమన తవ – శ్రీ మహావిష్ణు స్తోత్రం

by Shalini D
Garuda Gamana Tava

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసి లసతు మమ నిత్యం

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసిల సతు మమ నిత్యం
మనసి లసతు మమ నిత్యం

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

చరణం: 1
జలజ నయన విధినముచి హరణముఖ
విబుధవినుత పదపద్మా
జలజ నయన విధి నముచి హరణముఖ
విబుధవినుత పదపద్మా
విబుధ వినుత పదపద్మా

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

చరణం: 2
భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ
జనన మరణ భయహారి
భుజగ శయన భవ మదన జనక మమ
జనన మరణ భయహారి
జనన మరణ భయ హారి

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

చరణం: 3
శంఖచక్రధర దుష్టదైత్యహర
సర్వలోకశరణా
శంఖచక్రధర దుష్టదైత్యహర
సర్వలోకశరణా
సర్వ లోక శరణా

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

చరణం: 4
అగణిత గుణగణ అశరణ శరణద
విదిలిత సురరిపుజాలా
అగణిత గుణ గణ అశరణ శరణద
విదిలిత సురరిపుజాలా
విదిలిత సురరిపుజాలా

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

చరణం: 5
భక్తవర్యమిహ భూరికరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం
భక్త వర్య మిహ భూరి కరుణయా
పాహి భారతీ తీర్థం
పాహి భారతీ తీర్థం

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసి లసతు మమ నిత్యం
గరుడ గమన తవ చరణ కమలమివ
మనసి లసతు మమ నిత్యం
మనసి లసతు మమ నిత్యం

మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా
మమ తాపమ పాకురుదేవా
మమ పాపమ పాకురుదేవా

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి

You may also like

Leave a Comment