Home » రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక – టిల్లు స్క్వేర్

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక – టిల్లు స్క్వేర్

by Shalini D
radhika radhika radhika radhika song lyrics tillu square

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుక ఎనకక కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలేందే ఇక

కాటుక కళ్లతోటి కాటే వేసావే
నువ్వు సూటిగా చూసి
దిల్లు టైటే చేసావే భళా భళా

మంత్రాలేవో ఏసీ హ్యాకే చేసావే
డెలికేటు మైండు మొత్తం
బ్లాకే చేసావే

చక్కర్లు కొడుతున్నానే
కుక్కపిల్ల లాగా
నువ్వేసే బిస్కెట్లకు
మరిగానే బాగా

చాక్లెటు గుంజుకున్న
సంటిపోరన్లాగా
నన్నేడిపిస్తున్నావే
గిల్ల గిల్ల కొట్టుకోగా

నీ రింగుల జుట్టు చూసి పడిపోయానే
నీ బొంగులో మాటలిని పడిపోయానే
రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే
నీ గాలి సోకితేనే సచ్చిపోయానే హా

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలెందే ఇక

హ బేబీ అంటూ పిలిచి
బతుకు దోబీ ఘాటు చేసావే
డార్లింగ్ అంటూ గోకి
గుండెల్లో బోరింగు దింపేసినావే

పతంగిలా పైకి లేపి
మధ్యలో మాంజ కొసేసినావే
బలికా బకరాని చేసి
పోషమ్మ గుడి కాడ ఇడిసేసినావే

అరరేయ్ నీ రింగు ల జుట్టు చూసి పడిపోయానే
నీ బొంగులో మాటలిని పడిపోయానే
రంగుల కొంగు తాకి పడిపోయానే
నీ గాలి సోకితేనే సచ్చిపోయానే

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలెందే ఇక

రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముందుకా ఎనకకా కిందికా మీదికా
రాధిక రాధిక రాధిక రాధిక
ముంచక తేల్చక ఆటలెందే ఇక

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

You may also like

Leave a Comment