పాట: పిల్లా రా

లిరిసిస్ట్: చైతన్య ప్రసాద్

గాయకులు: అనురాగ్ కులకర్ణి

pilla ra song lyrics in telugu

మబ్బులోన వాన విల్లులా

మట్టిలోనే నీటి జల్లుల

గుండెలోన ప్రేమ ముల్లులా దాగినావుగా

అందమైన ఆశ తీరికా

కాల్చుతోంది కొంటె కోరికా

ప్రేమ పిచ్చి పెంచడానికా చంపడానికా

కోరుకున్న ప్రేయసివే

దూరమైనా ఉర్వశివే

జాలిలేని రాక్షసివే

గుండెలోని నాకసివే

చేపకల్ల రూపశివే

చిత్రమైన తాపసివే

చీకటింట నా శశివే

సరసకు చెలి చెలి రా

ఏళ్ళ విడిచి బతకనే పిల్ల రా

నువ్వే కనబడవా కళ్లారా

నిన్నే తలచి తలచిలా నున్నగా

నువ్వే ఎద సదివె అన్నగా

ఏళ్ళ విడిచి బతకనే పిల్ల రా

నువ్వే కనబడవా కళ్లారా

నిన్నే తలచి తలచిలా నున్నగా

నువ్వే ఎద సదివె

మబ్బులోన వాన విల్లులా

మట్టిలోనే నీటి జల్లుల

గుండెలోన ప్రేమ ముల్లులా దాగినావుగా

అందమైన ఆశ తీరికా

కాల్చుతోంది కొంటె కోరికా

ప్రేమ పిచ్చి పెంచడానికా చంపడానికా

చిన్నదానా ఓసి అండాలమైన

మాయగా మనసు జారీ పడిపోయెనే

తపనతో నీవెంటే తిరిగేనా

నీ పేరే పలికేనా

నీలాగే కూలికెన్ నిన్ను చేరగా

ఎన్నాళ్లయినా అవి ఎన్నేళ్లు ఐన

వందేళ్లు అయినా

వేచి ఉంటాను నిను చూడగా

గంటలైనా సుడిగుండాలు అయినా

ఉంటానిలా నేను నీకే తోడుగా

ఓ ప్రేమ మనం కలిసి ఒకటిగా ఉందామా

ఇదో ఎడతెగని హుంగామ

ఏళ్ళ విడిచి బతకనే

పిల్ల రా నువ్వే కనబడవా

అయ్యో రామ ఓసి వయ్యారి భామ

నీవొక మరపురాని మ్రిదు భావమే

కిల కిల నీ నవ్వు తళుకులే

నీ కాళ్ళ మెరుపులు

కవ్విస్తూ కనపడే గుండెలోతులో

ఏం చేస్తున్న నేను ఏచోట ఉన్న

చూస్తూనే ఉన్న

కోటి స్వప్నాల ప్రేమ రూపము

గుండె కోసి నిన్ను అందులో దాచి

పూజించినా రక్త మందారాలతో

కాలాన్నే మనం తిరిగి వెన్నకకే తొద్దామా

మల్లి మన కథనే రాద్దామా

ఏళ్ళ విడిచి బతకనే

పిల్ల రా నువ్వే కనబడవా

మరిన్ని పాటల సాహిత్యం కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published