Home » ఏమంటారో – గుడుంబా శంకర్

ఏమంటారో – గుడుంబా శంకర్

by Haseena SK
emantaro song lyrics gudumba shakar

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇది నీ
ఏమంటారో నువ్వు నేనైనా అది నీ
ఏమంటారో మారిపోతున్న కధ నీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మతి నీ

చూసే పెదవి నీ మాటాడే కనులనీ
నవ్వే నడకని కనిపించే శ్వాస నీ

ఇఛ్చి పుచ్చూకున్న మనసుని ఇదా అదా యదావిధా మరి

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇది నీ
ఏమంటారో నువ్వు నేనైనా అది నీ
ఏమంటారో మారిపోతున్నకథ నీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మది నీ

ఎదురుగా వెలుగుతున్న నీడని
బెదురుగా కలుగుతున్న హాయిని హో హో
తనువున తొణుకుతున్న చురుకునీ
మనసున ముసురుకున్న చెమటనీ

ఇస్ట కష్టాలని ఇపుడేమంటారో
ఈ మొహమాటాలని మరి ఏమంటారో
స్వల్ప భారాలని ఇపుడేమంటారో
సమీప దూరాలని అసలేమంటారో

జారే నింగిని దొరలాంటి దొంగానీ
పాడే కొంగుని పరిమళించే రంగునీ
పొంగుతున్న సుధా గంగని ఐ
ఇదా ఆదా అదే ఇదా మరి

ఏమంటారో మారిపోతున్నకథ నీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మది నీ

జాబిలై తళుక్కుమన్నా చుక్కాని
బాధ్యతై దొరుకుతున్న హక్కుని
దేవుడై ఎదుగుతున్న భక్తుని
సూత్రమై బిగియనున్న సాక్షి ని
పాతలో కొత్తని ఇపుడేమంటారో
పోట్లాటలో శాంతి నీ మరి ఏమంటారో
తప్పులో ఓప్పుని ఇపుడేమంటారో
గత జన్మలో అప్పుని అసలేమంటారో

నాలో నువ్వుని ఇకనీలో నేను నీ
మాకే మేమని మాన దారే మనదని

రాసుకున్న ఆత్మ చరితాని అదా ఇదా ఇదే అదా మరి

ఏమంటారో నాకు నీకున్న ఇది నీ
ఏమంటారో నువ్వు నేనైనా అది నీ
ఏమంటారో మారిపోతున్న కధ నీ
ఏమంటారో జారిపోతున్న మది నీ

మరిన్ని పాటల కోసం తెలుగు రీడర్స్ ను సందర్శించండి.

You may also like

Leave a Comment