ఒకనాఒకప్పుడు, దట్టమైన అడవి మధ్యలో ఉన్న నిర్మలమైన చెరువులో, హ్యాపీ మరియు జంపీ అనే రెండు కప్పలు ఉండేవి. అవి మంచి స్నేహితులుగా ఉండేవి. అయితే వాటికి ఆ చెరువు దాటి ప్రపంచాన్ని చూడాలని ఒక బలమైన కోరిక ఉండేది.

ఒక వేసవి రోజున, హ్యాపీ మరియు జంపీ బయటకు వెళ్లి ప్రపంచం చూడాలని, సాహసం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అప్పుడు అవి ఉత్సాహంగా ముందుగా చెరువు అంచుకు చేరుకున్నాయి.

తరువాత అవి అడవిలో కొద్ది దూరం ప్రయాణించాక వాటికీ సూర్యకాంతిలో మెరుస్తున్న లోతైన బావి కనపడింది. ఆసక్తిగా, అవి బావి అంచు వద్దకు వచ్చి చూశాయి. అప్పుడు వాటికీ బావిలో చాల నీరు కనిపించింది.

rendu kappalu telugu moral stories

అప్పుడు జంపీ ధైర్యంగా, “బావిలోకి దూకి, కింద ఏముందో అన్వేషిద్దాం!” అని సూచించాడు. కానీ హ్యాపీ, జాగ్రత్త వహిస్తూ, “ఇది సురక్షితంగా ఉందని నువ్వు  అనుకుంటున్నావా, జంపీ? మనం బయటపడలేకపోతే ఏమి చేయాలి?” అని చెప్తాడు.

హ్యాపీ ఆందోళనలను పట్టించుకోకుండా, జంపీ బావిలోకి దూకి, దిగువన వున్న చీకటిలో అదృశ్యమయ్యాడు. జంపీని సురక్షితంగా ఉంచాలనే ఆశతో  హ్యాపీ, తన స్నేహితుడి కోసం బావి లోకి దూకాడు. అలా వారు బయటకు వెళ్లడానికి మార్గం లేకుండా లోతైన బావిలో చిక్కుకున్నారు. తమ కష్టాన్ని తెలుసుకుని భయాందోళనలకు గురయ్యారు.

అప్పుడు వారికీ అకస్మాత్తుగా, పై నుండి ఒక స్వరం వినిపించింది.  బావిపై నుండి అంతా చూస్తూ ఉన్న ముసలి కప్ప “నేను నిన్ను దూకవద్దని హెచ్చరించాను,” అని గర్జించింది. అప్పుడు వెంటనే ముసలి కప్ప వాటికీ సహాయం మొదలు పెట్టింది. 

 హ్యాపీ మరియు జంపీ  కలిసి బావిలో నుండి పైకి రావడానికి ముసలి కప్ప చెప్పినట్లు గా చేయడం ప్రారంభించాయి. ఇలా కొద్ధి ప్రయత్నం తరువాత వారు సూర్యకాంతిలోకి తిరిగి రావడంతో సంతోషించి, సహాయం చేసినందుకు ముసలి కప్పకు కృతజ్ఞతలు చెప్పారు. అప్పుడు హ్యాపీ జంపీ వైపు తిరిగి, “మనం తెలియని వాటిలోకి దూకడానికి ముందు జాగ్రత్త మరియు వివేకం వహించాలి” అని చెప్పింది. 

ఆ రోజు నుండి,  హ్యాపీ మరియు జంపీ తెలివైన కప్పలుగా మారారు, ఏదైనా కొత్త సాహసాలను ప్రారంభించే ముందు వారి చర్యల యొక్క పరిణామాలను ఎల్లప్పుడూ పరిగణనలోకి తీసుకుంటారు.


కథ యొక్క నీతి: తెలియని వాటిలోకి దూకడానికి ముందు జాగ్రత్తగా మరియు తెలివిగా ఉండడం మంచిది.

మరిన్ని తెలుగు కథల కొరకు తెలుగు రీడర్స్ ను సంప్రదించండి.

Leave a Reply

Your email address will not be published