• ఎ రాయి వద్దన్నా, ఆ రాయి మాత్రం కావాలి
  • ఉప్పురాయి
 • ఒక అగ్గిపెట్టెలో ఇద్దరు పోలీసులు
  • వేరుసెనగ కాయ
 • ఒక అరలో ముగ్గురు దొరసానులు
  • ఆముదపు గింజ
 • కారు గానీ కారు – పరుగులో మహజోరు
  • పుకారు
 • కాళ్లు ఉన్నా నడవలేనిది
  • కుర్చీ
 • కాళ్లులేనోడు కాశీదాకా పోయాడు
  • పాము
 • కుయ్యదు మెయ్యాదు కడి వెడు పాలిస్తుంది
  • తాటి చెట్టు
 • కొడిగుడ్డంత బంగారం ఏనుగు కూడా ఎత్తలేదు
  • అగ్గి
 • కోస్తే తెగదు, కొడితే పగలదు
  • నీడ
 • గట్టు కాలంగా – బట్టలు ఎండవేస్తారు
  • రొట్టెలు
 • ఒక వైపు తింటుంటాడు, మరో వైపు ఇడుస్తుంటాడు
  • తిరగలి
 • ఒక స్తంభానికి నలుగురు దొంగలు
  • లవంగం
 • ఓక్కటి పట్టుకుంటే రెండు ఊగులాడుతాయి
  • తక్కేట
 • దానిపై చేయివేస్తే కరవందే వదలదు
  • నిప్పు
 • ఓళ్ళంతా ముళ్ళు , కడుపంతా చేదు
  • కాకరకాయ
 • కందులూరి కామాక్షి కాటుక పెట్టుకుంది
  • గురివింద గింజ
 • కడుపు నిండా నల్లరాళ్ళు, తెల్లటి పేగులు
  • సీతాఫలం
 • పరుపు మీద పరుపెక్కింది
  • విసురు రాయి
 • కథల కామిరెడ్డికి వీపున మోకాళ్ళు
  • మిడత
 • కళ్లుండి చూడలేదు, కళ్ళుం డి నడవలేదు
  • నవారు మంచం
 • కంపలో కోడి కదలకుండా గుడ్డు పెట్టింది
  • పుట్టగొడుగు
 • కడవలో నీరు – కదలని పాము – పడగతో ఆడు
  • దీపం
 • కానరాని అడవిలో కర్రావు మేస్తుంది
  • పేను
 • కానరాని విత్తనం, ఘనమైన వృక్షం
  • మర్రిచెట్టు
 • కాళ్ళున్న పాదాలు లేనిది
  • కుర్చీ
 • కన్ను ఉన్న తల లేనిది
  • సూది
 • చారల చారల పాపడికి మెత్తని దూది కుచ్చు
  • ఉడుత
 • ఏడూ కొండల అవతల ఎర్రెద్దు పరుగుతీస్తాడు
  • సూర్యుడు
 • చెట్టు కొట్టంగా పిట్ట ఎగిరే
  • పేడు
 • అమ్మ అంటే కలుస్తాయి, అయ్యా అంటే కలవవు
  • పెదాలు
 • చిటారు కొమ్మన మిఠాయి పొట్లం, చూసే వాళ్ళేగాని కోసేవాళ్ళు లేరు.
  • తేనె పట్టు
 • కిట కిట తలుపులు కిటారి తలుపులు, ఎప్పుడు వేసిన చప్పుడు కావు.
  • కను రెప్పలు
 • తోకలేని పిట్ట తొంబై ఆమడల దూరం పోతుంది.
  • పోస్ట్ లెటర్
 • ఆకాశాన అంబు, అంబులో చెంబు, చెంబులో చారెడు నీళ్లు
  • టెంకాయ
 • గుత్తులు గుత్తులు మామిడి గుత్తులు, మధ్యనానికి మాయమయ్యే
  • కళ్ళేప
 • గట్టు మీద పోరడు, ముట్టంగానే ఏడుస్తాడు.
  • డప్పు
 • చారెడు కుండలో మానెడు పగడాలు
  • దానిమ్మ
 • కాగితంపై కదులుతుంది – కార్చుకుంటూ వెళుతుంది
  • పెన్ను
 • కాయ గాని కాయ
  • మెడకాయ
 • నీటిలో వెళ్ళుతుంది కాని చేప కాదు
  • పడవ
 • ఆకాశంలో ఎగురుతుంది కాని పక్షి కాదు
  • విమానం
 • దారం కాని దారం
  • మందారం
 • అడవిలో పుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది, మా ఇంటికొచ్చింది, తైతక్కలాడింది
  • కవ్వం
 • అడ్డం కోస్తే చక్రం – నిలువు కోస్తే శంఖం
  • ఉల్లిపాయ
 • అరచెయ్యంత పట్నంలో అరవై గదులు; గదికొక్క సిపాయి; సిపాయికొక్క తుపాకీ
  • తేనె పట్టు
 • ఇల్లంతా తిరుగుతుంది, మూలన కూర్చుంటుంది
  • చీపురు
 • ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు ఊరంతా వ్యాపకమే
  • కుక్క
 • ఐదుగిరిలో చిన్నోడు, పెళ్ళికి మాత్రం పెద్దోడు
  • చిటికెన వేలు
 • చూస్తే చూపులు – నవ్వితే నవ్వులు
  • అద్దం
 • చెయ్యని కుండ పొయ్యని నీళ్ళు, వెయ్యని సున్నం తియ్యగ నుండు
  • టెంకాయ
 • తెలిసేటట్లు పూస్తుంది – తెలియకుండ కాస్తుంది
  • వేరుశెనగ

ఇలాంటి మరిన్ని వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి తెలుగు రీడర్స్ ని సందర్శించండి .

Leave a Reply

Your email address will not be published